Administrator condominii

administrator-codominii

ADMINISTRATOR DE CONDOMINII

cursul de calificare autorizat, nivel 3, cod 5153.3.1DESCRIEREA CURSULUI

Administratorul de condominiu reprezintã interesele particulare și colective ale unui condominiu cu asumarea rãspunderilor ce derivã din aceasta. Un administrator de condominiu trebuie să aibă capacitatea de a organiza, planifica, rezolva și verifica buna gospodărire și întreținere a imobilelor, a acțiunilor de interes comun pentru menținerea unui climat de bună convietuire între proprietari / locatari.


Competenţe dobândite:

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea i conducerea contabilitatii in partida simpla;

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilitati publice;

 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calitatii in constructii i autorizarea lucrarilor in constructii;

 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la aparare impotriva incendiilor;

 • Bazele contabilitatii primare, emitere facturi, efectuare plati;

 • Intocmirea documentelor cantabile de baza (facturi, chitante, ordine de plata, registru de casa, jumal de banca, etc.);

 • Elaborarea documentelor de gestiune;

 • Operare documentele cantabile primare de baza in softuri dedicate şi in Excel sau echivalent;

 • Aplicarea procedurilor de arhivare fizica şi electronica;

 • Aplicarea tehnicilor de comunicare eficientă.


Durata cursului este de 20 săptămâni.CONDIŢII DE ACCES

 • minim învățământ general obligatoriuACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

 • carte de identitate – copie

 • certificat de naştere – copie

 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie

 • diplomă de studii – copie

 • certificat medical cu specificaţia ”apt pentru curs”

CERTIFICARE

CERTIFICATE DE CALIFICARE sunt eliberate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, fiind valabile pe viață, atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările din U.E.


Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest