Agent de securitate

agent-securitate

AGENT DE SECURITATE

cursul de calificare autorizat, nivel 2, cod 5169.1.3

DESCRIEREA CURSULUI

Agentul de securitate controlează accesul şi asigură paza obiectivelor. Obiectivele urmărite în realizarea cursului de calificare vizează dobândirea cunoştinţelor necesare prestării activităţii de agent de securitate.

Competenţe dobândite:

 • Aplicarea prevederilor legale specifice activităţii agentului de securitate

 • Utilizarea mijloacelor din dotarea individuală şi a echipamentelor de securitate

 • Îndeplinirea consemnelor şi rezolvarea incidentelor de securitate

 • Completarea documentelor specifice serviciului de securitate privată

 • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă

 • Respectarea normelor de protecţie a mediului

 • Comunicarea şi menţinerea relaţiilor de muncă în echipă

Durata cursului este de 3 luni.

CONDIŢII DE ACCES

 • vârsta de cel puţin 18 ani

 • minim studii gimnaziale

 • să fie cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ;

 • să fie apt medical pentru exercitarea funcţiei;

 • să nu aibă antecedente penale pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

 • carte de identitate – copie

 • certificat de naştere – copie

 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie

 • diplomă de studii – copie

 • certificat medical / fişa de aptitudini cu specificaţia ”apt pentru a desfăşura activităţi specifice ca agent de securitate”

 • cazier judiciar

CERTIFICARE

CERTIFICATE DE CALIFICARE sunt eliberate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, fiind valabile pe viață, atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările din U.E.

În baza certificatului de calificare obtinut, Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Ordine Publică eliberează cursantului atestatul profesional.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest