Instalator

instalator

INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI GAZE

cursul de calificare autorizat, nivel 3, cod 7136.2.2DESCRIEREA CURSULUI

Instalatorul tehnico-sanitar şi gaze trebuie să ştie să măsoare, să taie, să pozeze şi să îmbine conducte, să realizeze treceri prin ziduri şi planşee pentru conducte, să monteze conducte, utilaje, aparate de utilizare, accesorii, să pună în funcţiune instalaţii, să înlocuiască, să repare conductele, îmbinările şi garniturile acestora, să diagnosticheze şi să remedieze defecţiunile constatate la toate tipurile de instalaţii şi utilaje/aparate de utilizare folosite pentru alimentarea cu apă, canalizare, ridicare a presiunii apei, stingere incendii, gaze naturale şi să efectueze lucrări de întreţinere a acestora. Obiectivele urmărite în realizarea cursului de calificare vizează dobândirea cunoştinţelor necesare prestării activităţii de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze.

Competenţe dobândite:

 • Comunicare în limba română

 • Competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie

 • Organizarea locului de muncă

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

 • Întreţinerea echipamentelor de lucru

 • Asigurarea calităţii lucrărilor executare

 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului

 • Montarea instalaţiilor interioare de canalizare

 • Montarea instalaţiilor interioare de apă de consum menajer

 • Montarea obiectelor sanitare, a accesoriilor şi a utilajelor folosite în instalaţiile sanitare

 • Montarea instalaţiilor de stingere a incendiilor

 • Montarea instalaţiilor interioare de gaze naturale

 • Montarea aparatelor de utilizare a gazelor

 • Întreţinerea instalaţiilor interioare de gaze naturale şi a celor sanitare


Durata cursului este de 20 săptămâni.CONDIŢII DE ACCES

 • minim studii gimnazialeACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

 • carte de identitate – copie

 • certificat de naştere – copie

 • certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie

 • diplomă de studii – copie

 • certificat medical cu specificaţia ”apt pentru curs”

CERTIFICARE

CERTIFICATE DE CALIFICARE sunt eliberate de Ministerul Muncii şi Protecției Sociale și Ministerul Educaţiei, fiind valabile pe viață, atât naţional cât şi internaţional, prin apostilare, în toate ţările din U.E.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest