Înființări, modificări firme, inclusiv
organizații neguvernamentale

Acreditări și autorizări de programe de formare
(cursuri de calificare, inițiere și specializare)

Contracte ucenicie

Consultanță accesare subvenții și finanțări nerambursabile